Spexcel järjestelmät soveltuvat erityisen hyvin yrityksille jotka tekevät paljon räätälöityjä tarjouksia. Tarjousten teko nopeutuu merkittävästi ja niistä tulee täsmällisiä, virheettömiä ja yrityksen brändin mukaisia. Mallinnuspalvelumme kehittää tuotteistusta ja siten tarkentaa laskentaa edelleen.

SPEXCEL OY


puhelin: 040 734 7179

postiosoite: PL 193, 20101 Turku

käyntiosoite: Yliopistonkatu 27 b C 32

sähköposti: posti@spexcel.com

Spexcel järjestelmillä tehostetaan myyntiä laite- ja projektiliiketoiminnassa.

© 2009  Spexcel Oy, All Rights Reserved

Tyypillinen Spexcel käyttöönottoprosessi:

1. Nykyisen myyntitoiminnan siirto Spexcel:iin

2. Tuoterakenteen tarkennus

3. Tuoterakenteen mallinnus

4. Tuotelaskennan tarkennus

Tarjousten tarkkuus paranee koska räätälöitävä osuus vähenee

Valmistuksen työvaiheiden ja työmäärien mallinnus tarkentaa edelleen tarjouslaskentaa

Hyvin tehty tuotemallinnus poistaa arvioitavat osuudet tuotteen osalta

Virheettömät, tasalaatuiset ja

monikieliset tarjoukset, nopeasti ja

automatisoidusti

Virpi Björkman, Vaahto Group Oyj:

“Spexcel:in vahvuutena on vankka teollisuuden tarpeiden ymmärtäminen”

Spexcel käyttöön

päivitys

päivitys