Spexcel tuottaa projektiliiketoimintaa harjoittaville asiakkailleen arvoa kehittämällä asiakkaidensa myyntitoimintaa toisaalta räätälöidyn myyntijärjestelmän avulla ja toisaalta konsultoimalla tuotteistuksessa.


Spexcel Oy on vuonna 1991 perustettu yritys, joka on erikoistunut tuote- ja projektiliiketoiminnan myyntijärjestelmätoimituksiin  ja tuotteistuskonsultointiin.

Tyypillinen asiakkaamme on ollut projektityyppistä liiketoimintaa harjoittava yritys tai näiden partneri.

Usein varsinaista järjestelmätoimitusprojektia on edeltänyt asiakkaan liiketoimintaprosessien kehittäminen, tuoterakenteen läpikäyminen ja vakioiminen (modulointi) sekä tämän hallinnan toteuttaminen tuotteillamme. Vuonna 2008 Spexcel on toteuttanut merkittävän tuotteistushankkeen, jonka lopputuloksena toimitukset vaiheistettiin uudelleen siten, että myyntijärjestelmä saadaan nopeasti käyttöön ja konsultointi tehdään käyttöönoton jälkeen. Näin asiakkaat saavat osan hyödyistä käyttöön nopeasti ja järjestelmä tarkentuu konsultoinnin edetessä.

Erityistä osaamisaluettamme ovat liiketoiminta-, myynti- ja projektitoimitusprosessin kehittäminen monimutkaisille tuotteille, joita yleensä ei ole edes kuviteltu pystyttävän vakioimaan.

Yrityksen avainhenkilöillä on pitkä, monipuolinen ja syvällinen kokemus projektiliiketoiminnasta erityisesti energia-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä suunnittelutoimistoissa ja konepajateollisuudessa.

Spexcel Oy

© 2009  Spexcel Oy, All Rights Reserved

SPEXCEL OY


puhelin: 040 734 7179

postiosoite: PL 193, 20101 Turku

käyntiosoite: Yliopistonkatu 27 b C 32

sähköposti: posti (at) spexcel.com

Kotipaikka: Turku

Y-tunnus: 0840838-5

Alv rek.