Laitosmallinnus

Järjestelmämallinnus

Tuotemallinnus

Konepamallinnus

Spexcel MODEL

Spexcel ANALYSiS

Spexcel INTERFACE

Spexcel CUSTOM

Tarjous- ja tilaus-analyysit ratkaisuihin.

CAD-, CRM- ja ERP-liitynnät ratkaisuihin.

Räätälöidyt Excel-pohjaiset järjestelmät asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Spexcel palvelee asiakkaitaan mallintamalla ja kehittämällä tuoterakenteita. Tarkemmalla tuoterakenteella saavutetaan lisää helppoutta ja tarkkuutta tarjouslaskentaan.

Muita palvelujamme ovat analyysimodulit, it-rajapintamodulit ja räätälöityjen ratkaisujen luonti sekä ylläpitopalvelut.


Spexcel palvelut:

Palvelut

Spexcel MODEL

Spexcel ANALYSIS

Spexcel INTERFACE

Spexcel CUSTOM

Palvelut

© 2009  Spexcel Oy, All Rights Reserved