Tankki Oy


SpexcelPRODUCT


Spexcel Product-sovelluksella Tankki Oy  määrittelee ja mitoittaa säiliötarjoukset valittujen asiakasparametrien mukaisesti.

Spexcel-projekti perustui olemassaoleviin laskentamalleihin, jotka siirrettiin laitealustaan. Suuri osa määrittelyistä ja laskennoista on taulukoitu mahdollistaen nopeat muutokset taulukkoskaalauksen avulla.

Sisältää konfiguroinnin, mitoituksen ja kustannuslaskennan sekä hinnoittelun.

Tulosteet (tarjouskirje ja laite-erittely) voidaan generoida halutulla kielellä.

Referenssejä - Tankki

© 2009  Spexcel Oy, All Rights Reserved