Vaahto Group Plc Oyj


SpexcelPLANT, SpexcelPRODUCT ja SpexcelWORKSHOP


Vaahto Group Plc Oyj käyttää konsernin kaikille liiketoiminnoille yhtenäisiä myyntijärjestelmiä, jotka koostuvat Spexcel Plant, Product ja Workshop toimialasovelluksista.

Myyntisovelluksilla määritetään, mitoitetaan, lasketaan kustannukset ja hinnoitellaan Vaahto Group konsernin paperikone-, tela-, säiliö-, ja sekoitintarjoukset.

Sovelluksilla generoidaan tarjousaineisto vientimaan kielellä Word- ja Excel dokumentteina.

Sovelluksiin siirretään asiakas- ja kustannus tiedot ERP järjestelmästä (SAP) ja palautetaan tilaustiedot takaisin.

Referenssejä - Vaahto

© 2009  Spexcel Oy, All Rights Reserved